Convocatòria de proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/09/pdf/2014_3040.pdf


RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.

Període d’inscripció:
- Del 29 d’abril al 13 de maig

Calendari proves: 
- Prova d’accés al Grau Mitjà: 10 de juny
- Prova d’accés al Grau Superior: 11 de juny
- Convocatòria extraordinària 9 de juliol per a tots dos graus.

Resultat definitiu i lliurament de certificats:
- de la convocatòria ordinària: 25 de juny 
- De la convocatòria extraordinària: 15 de juliol

Prova per a l’obtenció del Graduat en Secundària. A partir de 18 anys.

Sol·licitud de matrícula per a realitzar la prova per a l’obtenció del títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria. Per a aquells que complisquen 18 anys en 2014 o majors de 18.

Per a aquells que no van completar 4t d’ESO o 2n de PQPI, els convalidaran aquelles matèries que sí van aprovar.

DATA DE LES PROVES – juny 2014. València.
La prova tindrà lloc el dia 6 de juny de 2014 a partir de les 09.30 h.

Termini de presentació

- Durant el mes d’abril, per a la convocatòria de juny.

- Durant la segona quinzena d’agost i primera setmana de setembre, per a la convocatòria d’octubre.

Informació en aquest enllaç: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638

 

Material valencià tercera avaluació. Primer cicle ESO

Material de valencià  en PDF corresponent a la tercera avaluació.

Material valencià. Primer ESO                                 Material valencià. Segon ESO   

Recorda que també el pots fotocopiar a la consergeria del centre.

XII Premis Manuel Sanchis Guarner

Convocatòria dels premis de narrativa, poesia i il·lustració de portada.

L’IES Sanchis Guarner enceta una nova edició dels premis literaris M. Sanchis Guarner i us anima a participar-hi.

BASES GENERALS

 1. Hi podrà participar exclusivament l’alumnat matriculat al nostre centre.
 2. Es podrà optar a les diferents modalitats.
 3. Els treballs escrits s’hauran de presentar mecanografiats a ordinador amb una lletra Arial o Times New Roman en cos 12, en suport paper o informàtic (cal remetre’ls a l’adreça electrònica: esokst3@gmail.com),  encapçalats per un títol i especificant la modalitat per la qual es participa.
 4. El jurat estarà format per membres de diferents departaments.
 5. El termini de presentació acabarà el dia 22 de gener de 2014. Els treballs es lliuraran al professorat de valencià, castellà i/o de plàstica del centre.
 6. El centre farà pública la data de lliurament dels premis i ho comunicarà expressament als guanyadors, que hauran de presentar de nou el treball en suport informàtic, cas que no ho hagen fet.
 7. Els treballs premiats podran ser editats per l’institut en col·laboració amb l’AMPA.

MODALITAT:NARRATIVA EN VALENCIÀ

 1. Les obres tindran una extensió màxima de 3 pàgines per a primer cicle i de 4 pàgines per a la resta de nivells,  format DIN-A4 i tema lliure.
 2. Els treballs seran individuals. Tot i això s’acceptaran els treballs en  col·laboració escriptor/a i il·lustrador/a per tal de millorar la qualitat plàstica dels treballs.
 3. El jurat elegirà els treballs guanyadors per cicle (primer cicle d’ESO, segon cicle d’ESO/PQPI i Batxillerat), tot i que podrà haver-hi accèssits.
 4. El departament de valencià seleccionarà entre tots els treballs presentats aquells que passaran a la fase comarcal del premi Sambori.
 5. Els premis estaran dotats amb 25 € els guanyadors, tot i que podrà haver-hi accèssits.

MODALITAT: POESIA EN VALENCIÀ

 1. El tema dels poemes serà lliure i l’extensió no tindrà límit.
 2. El jurat elegirà un treball guanyador, tot i que podrà haver-hi accèssits.
 3. Es valorarà l’originalitat i el domini dels recursos expressius de la poesia.
 4. Hi haurà un únic premi dotat amb 15 €.

 

CREA 2

MODALITAT D’IL·LUSTRACIÓ

1. La il·lustració per a la portada ha d’encapçalar el llibre del premis literaris. La imatge haurà de ser al·lusiva a algun d’aquestos temes: el món de la creació literària, de l’educació, l’institut o bé algun motiu distintiu relacionat amb la comarca o pobles de procedència de l’alumnat.

2. Les il·lustracions es podran fer a mà, amb tècnica lliure o amb programes informàtics.

3. El format serà DIN-A4.

4. Hi haurà un únic premi dotat amb 20 €.

 

    MODALITAT: POESIA EN CASTELLÀ

1. El tema dels poemes serà lliure i l’extensió no tindrà límit.

2. El jurat elegirà un treball guanyador, tot i que podrà haver-hi accèssits.

3. Es valorarà l’originalitat i el domini dels recursos expressius de la poesia.

4. Hi haurà un únic premi dotat amb 15 €.

Material valencià segona avaluació. Primer cicle ESO

Material de valencià  en PDF corresponent a la segona avaluació.

Material valencià  primer ESO                              Material valencià segon  ESO

Recorda que també el pots fotocopiar a la consergeria del centre.

 

 

Participació a Vilaweb.Mes de juny

L’alumnat de 1r d’ESO guanya el premi Baldiri Reixac

L’alumnat de 1r d’ESO guanya amb Les rondalles de la Vall i del vell el premi Baldiri Reixac amb el qual es reconeix un projecte que intenta fomentar l’ús de la nostra llengua.

Es tracta d’un treball de recopilació de contes populars de la comarca que s’ha materialitzat un original dispositiu tridimensional.  Ha sigut coordinat pels departaments de plàstica i valencià.  El lliurament del premi tindrà lloc el dia 2 de juny a  Esplugues del Francolí (Tarragona). Estem fent les gestions per habilitar-hi un autobús que permeta l’assistència de l’alumnat guardonat. El premi consisteix en una dotació de 700 euros que s’empraran en llibres per a la biblioteca del centre.

Des dels departaments implicats donem l’enhorabona a tot l’alumnat i fem públic el nostre agraïment a  les persones i institucions col.laboradores.

                                                                                         Els departaments de plàstica i valencià

 

L’aportació de Pebrella a Vilaweb. Mes d’abril

En aquesta ocasió donem l’enhorabona a Benja per l’entrevista i a Pablo per l’article d’opinió.

http://www.vilaweb.cat/ontinyent

 

Fem comarca

 

Reactivem els bloquies

Ja esten treballant en l’actualització dels blocs que composen el Bloquies.  Vos comuniquem que s’ han reajustat els components del bloc.
” Estem indignats”; “Hem entrevistat” i “Hem navegat”  d’ara endavant s’integraran en la revista Pebrella.
                                                                                                                          Redacció Pebrella