Valencià 1r d'ESO
(LC_0510_001_1.0)

Seqüència didàctica valencià 1r d'ESO elaborada des del departament de valencià

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 12 unitats didàctiques: