FÍSICA 2n Batxillerat còpia 1
(F2nBatx_1)

Sobre la física de 2n de batxillerat