PLÀ D´ ACCIÓ TUTORIAL
(PAT)

 Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

El curs consiteix en una sèrie de ferramentes que t'ajudaran a organitzar-te millor en els estudis, a estudiar millor i així milloraràs el teu aprenentatge i resultats acadèmics.

Aquest curs permet entrar als usuaris visitants  Aquest curs requereix una clau d'inscripció