Tecnologia 1er D'E.S.O.
(TEC1)

Definició d'estructura. Forces. Esforços. Tipus d'estructures. Mecanismes