INFORMACIÓ GENERAL PER A L'ALUMNAT I LES FAMÍLIES
(INFORMACIÓ)

EN AQUEST CURS PODRÀS TROBAR INFORMACIÓ GENERAL QUE POT RESULTAR D'INTERÉS, COM ELS CONTINGUTS MÍNIMS, CRITERIS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DE LES ASSIGNATURES DEL DEPARTAMENT