TREBALL MONOGRÀFIC FÍSICA I QUÍMICA
(treball)

 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

Aprendre a investigar com veritables científics i a presentar les memòries realitzades sobre el treball d'investigació.

Aquest curs requereix una clau d'inscripció