TUTORIA 3A
(TUT3A)

Curs de tutoria de Tercer ESO A. Tutor: Salva Sanchis Colom
Hora d'atenciò a Pares ;
Podeu consultar les notes de parcials, treballs etc. clicant en Qualificacions
i podeu consultar comentaris a les notes clicant en l'apartat corresponent de l'assignatura.