TUTORIA 1A
(TUT1A)

Curs de tutoria de Primer ESO A. Tutor: Jose Barber Blasco
Podeu consultar les notes de parcials, treballs etc. clicant en Qualificacions
i podeu consultar comentaris a les notes clicant en l'apartat corresponent de l'assignatura.