TUTORIA 1B
(TUT1B)

Curs de tutoria de Primer ESO B. Tutor: Pep Estornell. Podeu consultar les notes de parcials, treballs etc. clicant en Qualificacions
i podeu consultar comentaris a les notes clicant en l'apartat corresponent de l'assignatura.