TUTORIA 2A
(TUT2A)

Curs de tutoria de Segòn ESO A. Tutor: Joan Ll. Mollà
Podeu consultar les notes de parcials, treballs etc. clicant en Qualificacions
i podeu consultar comentaris a les notes clicant en l'apartat corresponent de l'assignatura.