TUTORIA 2B
(TUT2B)

Curs de tutoria de Segòn ESO B. Tutor: Raül Gómez
Podeu consultar les notes de parcials, treballs etc. clicant en Qualificacions
i podeu consultar comentaris a les notes clicant en l'apartat corresponent de l'assignatura.