Plà d´acollida
(Plà d´acollida)

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs